Hidrogeološki radovi

VODOVOD - HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

Matični broj:
2917238

Trgovački sud u Osijeku MBS:

030123215

OIB:
93073121103

Žiro račun: Slatinska banka d.d. Zagreb, broj:

2412009-1133007768   IBAN: HR8524120091133007768

Žiro račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, broj:

23600001-102304368  IBAN: HR9323600001102304368

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti

2.863.800,00

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. je registrirana tvrtka za vodoistražne radove i posjeduje višegodišnje iskustvo u ovoj djelatnosti. Temeljem izvedenih radova (referenci), opremljenosti i iskustva stručnog kadra dobili smo i “Rješenje za izvođenje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – bušenje istražnih bušotina i zdenaca“. Dokument je ispostavljen od strane Ministarstva Regionalnog Razvoja, Šumarstva i Vodnog Gospodarstva“, a formalno predstavlja licencu za izvođenje vodoistražnih radova.

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. je registrirana tvrtka za vodoistražne radove i posjeduje višegodišnje iskustvo u ovoj djelatnosti. Temeljem izvedenih radova (referenci), opremljenosti i iskustva stručnog kadra dobili smo i “Rješenje za izvođenje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – bušenje istražnih bušotina i zdenaca“. Dokument je ispostavljen od strane Ministarstva Regionalnog Razvoja, Šumarstva i Vodnog Gospodarstva“, a formalno predstavlja licencu za izvođenje vodoistražnih radova.

U VODOISTRAŽNE RADOVE UBRAJAJU SE:

Istraživanje prisutnosti podzemnih vodonosnih horizonata (vodonosnika); odnosno, utvrđivanje postojanja vode na zadanoj lokaciji.
Izvedba bunara odnosno zdenaca za razne namjene: navodnjavanje, tehničku vodu, vodu za piće, geotermalnu energiju, ugradnju piezometara (osmatranje razine podzemne vode), i slično…
Čišćenje (osvajanje) zdenaca raznim metodama: jednostruki i dvostruki air-lift, ispiranje vodom…
Utvrđivanje količine vode iz vodonosnika probnim crpljenjem („step-test“) i crpljenjem sa stalnom količinom („constant test“) ili testiranje upoja zdenca probnim ulijevanjem i utvrđivanje kvalitete vode laboratorijskom analizom uzorka vode iz bunara.
Nakon izrade zdenca (bunara) izrada izvještaja o izvršenim radovima, s posebnim naglaskom na proračun optimalne izdašnosti zdenca, temeljem izračunatih hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja.
Ishođenje vodoopskrbnih dokumenata: program radova, vodopravni uvjeti, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola.

U VODOISTRAŽNE RADOVE UBRAJAJU SE:

Istraživanje prisutnosti podzemnih vodonosnih horizonata (vodonosnika); odnosno, utvrđivanje postojanja vode na zadanoj lokaciji.
Izvedba bunara odnosno zdenaca za razne namjene: navodnjavanje, tehničku vodu, vodu za piće, geotermalnu energiju, ugradnju piezometara (osmatranje razine podzemne vode), i slično…
Čišćenje (osvajanje) zdenaca raznim metodama: jednostruki i dvostruki air-lift, ispiranje vodom…

U VODOISTRAŽNE RADOVE UBRAJAJU SE:

Istraživanje prisutnosti podzemnih vodonosnih horizonata (vodonosnika); odnosno, utvrđivanje postojanja vode na zadanoj lokaciji.
Izvedba bunara odnosno zdenaca za razne namjene: navodnjavanje, tehničku vodu, vodu za piće, geotermalnu energiju, ugradnju piezometara (osmatranje razine podzemne vode), i slično…
Čišćenje (osvajanje) zdenaca raznim metodama: jednostruki i dvostruki air-lift, ispiranje vodom…
Utvrđivanje količine vode iz vodonosnika probnim crpljenjem („step-test“) i crpljenjem sa stalnom količinom („constant test“) ili testiranje upoja zdenca probnim ulijevanjem i utvrđivanje kvalitete vode laboratorijskom analizom uzorka vode iz bunara.
Nakon izrade zdenca (bunara) izrada izvještaja o izvršenim radovima, s posebnim naglaskom na proračun optimalne izdašnosti zdenca, temeljem izračunatih hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja.
Ishođenje vodoopskrbnih dokumenata: program radova, vodopravni uvjeti, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola.
Utvrđivanje količine vode iz vodonosnika probnim crpljenjem („step-test“) i crpljenjem sa stalnom količinom („constant test“) ili testiranje upoja zdenca probnim ulijevanjem i utvrđivanje kvalitete vode laboratorijskom analizom uzorka vode iz bunara.
Nakon izrade zdenca (bunara) izrada izvještaja o izvršenim radovima, s posebnim naglaskom na proračun optimalne izdašnosti zdenca, temeljem izračunatih hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja.
Ishođenje vodoopskrbnih dokumenata: program radova, vodopravni uvjeti, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola.