Hidrogeološki radovi

VODOVOD - HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

DIJELATNOST

Istraživanje prisutnosti podzemnih vodonosnih horizonata (vodonosnika); odnosno, utvrđivanje postojanja vode na zadanoj lokaciji.
Izvedba bunara odnosno zdenaca za razne namjene: navodnjavanje, tehničku vodu, vodu za piće, geotermalnu energiju, ugradnju piezometara (osmatranje razine podzemne vode), i slično…
Čišćenje (osvajanje) zdenaca raznim metodama: jednostruki i dvostruki air-lift, ispiranje vodom…
Utvrđivanje količine vode iz vodonosnika probnim crpljenjem („step-test“) i crpljenjem sa stalnom količinom („constant test“) ili testiranje upoja zdenca probnim ulijevanjem i utvrđivanje kvalitete vode laboratorijskom analizom uzorka vode iz bunara.
Nakon izrade zdenca (bunara) izrada izvještaja o izvršenim radovima, s posebnim naglaskom na proračun optimalne izdašnosti zdenca, temeljem izračunatih hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja.
Ishođenje vodoopskrbnih dokumenata: program radova, vodopravni uvjeti, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola.

DJELATNOST

Istraživanje prisutnosti podzemnih vodonosnih horizonata (vodonosnika); odnosno, utvrđivanje postojanja vode na zadanoj lokaciji.
Izvedba bunara odnosno zdenaca za razne namjene: navodnjavanje, tehničku vodu, vodu za piće, geotermalnu energiju, ugradnju piezometara (osmatranje razine podzemne vode), i slično…
Čišćenje (osvajanje) zdenaca raznim metodama: jednostruki i dvostruki air-lift, ispiranje vodom…
Utvrđivanje količine vode iz vodonosnika probnim crpljenjem („step-test“) i crpljenjem sa stalnom količinom („constant test“) ili testiranje upoja zdenca probnim ulijevanjem i utvrđivanje kvalitete vode laboratorijskom analizom uzorka vode iz bunara.
Nakon izrade zdenca (bunara) izrada izvještaja o izvršenim radovima, s posebnim naglaskom na proračun optimalne izdašnosti zdenca, temeljem izračunatih hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja.
Ishođenje vodoopskrbnih dokumenata: program radova, vodopravni uvjeti, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola.

TEHNIČKA
SPOSOBNOST

Reversna hidraulična samohodna bušača garnitura CONRAD COMAX 800, MK 2.

Reversna hidraulična samohodna bušača garnitura WIRTH – B1A.

Direktna hidraulična samohodna bušača garnitura JANEZ – 600.

Kompresor KAESER M-260, 20 m3/12 bara.

Kompresor KAESER M-76, 10 m3/12 bara.

Podvodna color kamera IBAK za snimanje zdenaca do dubine od 200 m.

Agregati za proizvodnju električne energije:

1 x 500 kw KONTEJNER , 1×100 kw TORPEDO, prikolica 1×68 kw TORPEDO, 

prikolica 1×36 kw TORPEDO, kontejner 1×24 kw TORPEDO, prikolica 5×34,5 kw. 

aparati za varenje

POTOPNE DUBINSKE CRPKE

Elektrokovina PC – 12 -6, 45 kW, 120 l/sec

Pleuger (više komada) ON 83 – 8, 42 kW, 80 l/sec

Elektrokovina PC – 88 (2x) 24 kW, 25 l/sec

Pleuger – 15 kW, 20 l/sec

Pleuger – 11 kW, 12 l/sec

Grundofs – 3 kW, 5 l/sec

Pedrollo – 1 kW, 2 l/sec

Grundofs – za uzorkovanje vode iz piezometara od 3″.

Kamioni, kamioni sa hidrauličnom rukom, kiperi i dizalice (8 t i 25 t).

CRPKE KLIPNE

SELWOOD SELTORQUE TIP 150C 281 m3/h

TRIPLEX PUMPA 120 l/min, 80 bara

KLIPNA PUMPA 300 l/min, 80 bara

TEHNIČKA
SPOSOBNOST

Reversna hidraulična samohodna bušača garnitura CONRAD COMAX 800, MK 2. Reversna hidraulična samohodna bušača garnitura WIRTH – B1A. Direktna hidraulična samohodna bušača garnitura JANEZ – 600. Kompresor KAESER M-260, 20 m3/12 bara. Kompresor KAESER M-76, 10 m3/12 bara. Podvodna color kamera IBAK za snimanje zdenaca do dubine od 200 m. Agregati za proizvodnju električne energije: 1 x 500 kw KONTEJNER , 1×100 kw TORPEDO, prikolica 1×68 kw TORPEDO, prikolica 1×36 kw TORPEDO, kontejner 1×24 kw TORPEDO, prikolica 5×34,5 kw. aparati za varenje

POTOPNE DUBINSKE CRPKE

Elektrokovina PC – 12 -6, 45 kW, 120 l/sec Pleuger (više komada) ON 83 – 8, 42 kW, 80 l/sec Elektrokovina PC – 88 (2x) 24 kW, 25 l/sec Pleuger – 15 kW, 20 l/sec Pleuger – 11 kW, 12 l/sec Grundofs – 3 kW, 5 l/sec Pedrollo – 1 kW, 2 l/sec Grundofs – za uzorkovanje vode iz piezometara od 3″. Kamioni, kamioni sa hidrauličnom rukom, kiperi i dizalice (8 t i 25 t).

CRPKE KLIPNE

SELWOOD SELTORQUE TIP 150C 281 m3/h

TRIPLEX PUMPA 120 l/min, 80 bara

KLIPNA PUMPA 300 l/min, 80 bara

POLITIKA KVALITETE

Procesi realizacije Tvrke obuhvaćaju aktivnosti izvaođenja i revitalizacije zdenaca, hidrogeoloških radova i monitoringa sustava za opskrbu vode.
Tvrtka se obvezuje osigurati uslugu propisane kvalitete, sukladnu iskazanim zahtjevima kupca i raspoloživim tehničkim mogućnostima.
Primjenom utvrđene tehnologije, uporabom prikladne opreme uz dosljednu primjenu zahtjeva važećih zakona i propisa, Tvrtka pristupa aktivnostima realizacije svoje usluge.
Zadovoljstvo, povjerenje i stalna podrška kupca, primarne su odrednice poslovanja.
Kako bi povećala zadovoljstvo kupca usluga, Tvrtka je svoje poslovanje uskladila sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2009.
Privrženost zacrtanom cilju, odanost ideji kvalitete i razvoj vlastite brige za kvalitetu, obveza je svakog uposlenog.
Uprava će svoju opredjeljenost dokazivati – periodičnim vrednovanjem Sustava upravljanja kvalitetom poslovanja, kontinuiranim iznalaženjem prikladnih mogućnosti  za njegovo poboljšanje i unapređenje njegove učinkovitosti.

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM POSLOVANJA

Sustavom upravljanja kvalitetom poslovanja sukladno zahtijevima norme ISO 9001, uspostavljen je i dokumentiran u opsegu koji omogučuje učinkovito upravljanje procesima Sustava u dijelatnosti izvođenja i revitalizacije zdenaca, hidrogeoloških radova i monitoringa sustava za opskrbu vode. Održava se na način da reflektira razvoj Tvrtke i razvoj Sustava iskazan poboljšanjem njegove učinkovitosti i dijelotvornosti.
U tu svrhu identificirani su potrebni procesi, utvrđen njihov slijed i mođusobna povezanost, utvrđene i dodijeljene odgovornosti, kriteriji za prepoznavanje, nadziranje i ocjenjivanje učinkovitosti njihove primjene. Utvrđeni su resursi potrebni za njihovu provedbu i nadzor, te postupci analiziranja njihovih značajki.
Predviđene su i propisane popravne radnje kojima se utječe na dostizanje planiranih rezultata, realizaciju ciljeva procesa i njihovo poboljšavanje.

BLOG

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.